17.10.2017: 1630 UTC: Posn: 22:47.3N - 070:01.8E, Kandla Anchorage, India